Krise-helikoptre står ubrukt

Regjeringen bruker over 30 millioner kroner i året på at forsvarets helikoptre skal være klare for politiet i løpet av én time. Så langt har politiet ikke brukt tjenesten en eneste gang.

Helikopter - Foto: Scanpix
Politikk
Dagsprisen for at forsvarets Bell-helikoptre på Rygge og Bardufoss har gått fra to til én times beredskap er beregnet til 80-90.000 kroner, skriver Dagens Næringsliv. Ordningen ble innført etter evalueringen av helikopterkapasiteten som fulgte etter 22. juli.– Det er riktig at det ikke har vært benyttet til politioppdrag, opplyser statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet i en epost til avisen.Den økte beredskapen ble første gang tatt inn i statsbudsjettet for inneværende år, og er blitt videreført i forslaget for statsbudsjett for 2016. Statssekretæren mener ikke at presset etter 22. juli har ført til mer ukritisk disponering av beredskapsmidler.– Nei, det er jeg ikke enig i. Regjeringen har siden høsten 2013 på ulike måter satset tungt på beredskap. Det har også vært et bredt politisk flertall i Norge for å styrke beredskapen. Kortere responstid for helikopter er en del av dette, og vil være nyttig den dagen behovet oppstår, sier Brein-Karlsen til Dagens Næringsliv.Politiets egen helikoptertjeneste, som er på vingene i løpet av 15 minutter, blir hovedsakelig brukt til observasjon og spaning. Politiet ønsker seg noe større maskiner som øker rekkevidden og gjør det mulig å frakte mindre grupper.: «Denne artikkelen viser at DN verken forstår opsjoner eller beredskap. #laissezfaire»