Lekkasjer staker ut regjeringens kurs

Et vell av budsjettlekkasjer i valginnspurten gir en pekepinn om regjeringens prioriteringer neste år. Stikkord er økt ledighet, flyktningkrise og skatt.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 legges fram onsdag. I teorien er det først da tall, satsinger og prioriteringer blir kjent. Men i forkant av høstens lokalvalg hadde statsrådene nærmest daglig med seg små og større gavepakker som de delte ut.En totalpakke på 2,5 milliarder kroner til tiltak mot økende arbeidsledighet er bare ett eksempel.Pakken skal holde aktiviteten oppe og bekjempe ledighet, slo arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fast overfor NTB fredag.Økt lærlingtilskudd og flere tiltaksplasser inngår i en pakke på 250 millioner for å bekjempe økt ungdomsledighet. Spesifikke tiltak mot ledige ingeniører er en annen satsing.Vil skape aktivitet En annen hovedstolpe i lekkasjene er at regjeringen ser for seg å bruke totalt 2,5 milliarder kroner til vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur.Regjeringen håper dette både vil gi sårt tiltrengt oppgradering av skoler og sykehus, men også økt sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen på et tidspunkt hvor ledigheten går opp.1,2 milliarder til oppussing av bygg ved Oslo universitetssykehus og 200 millioner til det samme på sykehus på Sør- og Vestlandet er blant satsingene.Samtidig har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) blant annet lovet 1,1 milliarder ekstra til tunnelsikring og 180 millioner til flom- og skredsikring.Også flere fengsler og jernbanestrekninger får titalls millioner til oppgradering. I tillegg skal litt over en halv milliard få fart på arbeidet med det nye signalsystemet ERTMS, ifølge Aftenposten.Syria-nødhjelpFor å avhjelpe situasjonen rundt flyktningkrisen i og rundt Syria vil regjeringen styrke nødhjelpsbudsjettet med 1 milliard kroner neste år. Vel og bra, mener KrF-leder Knut Arild Hareide, som likevel er urolig for at humanitær hjelp vil gå på bekostning av langsiktig bistand.Regjeringen har også varslet at det norske redningsoppdraget i Middelhavet blir forlenget inn i neste år.Om vi skal tro lekkasjene ønsker regjeringen også å bruke bistandspenger til å bekjempe terror og organisert kriminalitet. Det skal skje ved at det settes av 200 millioner kroner årlig til to nye bistandsprogrammer.SkattereformIkke overraskende koster regjeringens skattegrep flest budsjettkroner.Frp-leder Siv Jensens gavepakke til landets pensjonister koster 2,7 milliarder kroner når den trer i kraft for fullt i 2017. Regjeringen foreslår nemlig at avkortingen i grunnpensjonen reduseres fra 15 til 10 prosent.Og et nytt jafs som regjeringen foreslår i formuesskatten neste år, vil koste 1,3 milliarder kroner, ifølge VG.Regjeringen legger for øvrig fram sin skattereform samtidig med budsjettet onsdag. Ifølge VG innebærer den at inntekts- og selskapsskatten reduseres med 2 prosentpoeng, fra 27 til 25 poeng. Inntektstapet skal dekkes inn ved at det innføres en ny og progressiv toppskatt på inntekt.Etter budsjettfremleggelsen må regjeringen forhandle med støttepartiene Venstre og KrF for å få flertall for 2016-budsjettet.Da kan det komme godt med at det tross alt er bred politisk enighet om de aller fleste disponeringene i et budsjett hvor både inntekter og utgifter ligger godt over 1.000 milliarder kroner. (©NTB)