Nordea: – Budsjettet vil trolig ikke påvirke rentene

Nordea betegner forslaget til statsbudsjett for neste år som ekspansivt, men tror ikke det vil påvirke styringsrenten i særlig grad.

Nordea

Storbanken antar at forslaget til statsbudsjett vil føre til at Norges Bank kommer med en liten oppjustering av anslagene for økonomisk vekst i 2016.Den økende arbeidsledigheten kunne ifølge Nordea gitt grunnlag for et enda mer ekspansivt budsjett, noe det ifølge banken også ville vært rom for. Nordea tror samtidig at arbeidsledigheten snart har nådd toppen. (©NTB)