Norge best i EØS-klassen

Norge går fra nest siste til delt førsteplass i EØS-klassen og sier seg fornøyd med innsatsen for å gjennomføre nye regelverk fra Brussel i tide.

EU-flagg - Foto: AP

Med bare ett utestående direktiv har Norge beveget seg til toppen av lista over innsatsen til de 31 EØS-landene, ifølge EFTAs overvåkingsorgan ESA.– Norske myndigheter har lyktes med sin strategi for å redusere etterslepet og fortjener ros for innsatsen, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding.– Det er svært gledelig at Norge er blitt betydelig mer effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett, sier europaminister Vidar Helgesen (H).BedringNorge har nå et gjennomføringsunderskudd på bare 0,1 prosent mot 2 ved forrige måling. Dermed har Norge sammen med Kroatia det beste resultatet av alle EØS-landene, og ESA konkluderer at «Norge gjør det bedre enn noensinne».EU har en målsetting om en maksimal somleprosent på 1 prosent, og gjennomsnittet i EUs medlemsland er et etterslep på 0,7 prosent.Til sammenligning henger Island langt etter med et underskudd på 2,1 prosent, selv om landet beveger seg i riktig retning.KjeftEØS-avtalen omfatter alle EUs 28 medlemsland, samt EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. Norge plikter å gjennomføre alle reglene i avtalen mot å få tilgang til EU-markedet.Norge og Island har flere ganger fått kjeft av ESA i den halvårige karakterboka over innsatsen. Det skjedde senest i april.Svedman mener at både næringsliv og den enkelte innbygger tjener på at regelverk innføres i tide og på riktig måte. (©NTB)