Norge felt i EFTA-domstolen

Luftkvaliteten i flere områder av Norge er så dårlig at den bryter med EØS-reglene, konkluderer EFTA-domstolen.

Illustrasjonsbilde på forurensing i rush-trafikken. Biler i kø, eksos, soloppgang / solnedgang. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Domstolen i Luxembourg mener det har vært for høye nivåer av skadelig forurensing både på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge.– Norge har ikke innfridd forpliktelsene sine, heter det i kjennelsen.Norge ble klaget inn for domstolen i desember for brudd på EUs direktiv for luftkvalitet. Norge plikter å følge disse reglene gjennom EØS-avtalen.Det er EFTAs vaktbikkje ESA som står bak klagen på grunn av for høye nivåer av svevestøv, nitrogendioksid og svoveldioksid i flere byer og tettsteder.Norge har satt i verk tiltak for å få bukt med forurensningen, men ESA mener det ikke går fort nok og anklager myndighetene for sommel. (©NTB)