For å styrke innsatsen for menneskerettighetene lanserer regjeringen nå en nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.– Handlingsplanen skal gjøre det enklere for næringslivet å ta i bruk FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Den klargjør hva norske myndigheter forventer av norske selskaper, men også hva næringslivet kan forvente av norske myndigheter når det gjelder bistand og råd, sier utenriksminister Brende i en pressemelding.Brende sier menneskerettighetene mange steder i verden er under press, men at det samtidig er dokumentert at selskaper som integrerer menneskerettigheter, høye anti-korrupsjonsstandarder og miljømessige hensyn er mer lønnsomme på lengre sikt.– Staten og næringslivet har en felles interesse i å sikre at norsk bedrifter skal kunne drive og utvikle sin internasjonale virksomhet basert på anerkjente internasjonale normer, sier Brende. (©NTB)