Det skjer etter at ESA i sommer konkluderte med at Nyt Norge-ordningen bryter EØS-avtalen. Hos Landsbruksdepartementet får Nationen opplyst at det ennå gjenstår en del beregninger før det eksakte beløpet kan fastsettes, men ifølge avisen dreier det seg om rundt 650.000 kroner.Omtrent 2.400 ulike norske matprodukter bærer merket Nyt Norge, som er et informasjonsmerke for norsk mat. Merket skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matprodukter i butikken.Landbruk er unntatt fra EØS-avtalen, og det er kun de 150 produktene som er annet en jordbruksprodukter ESA reagerer på at det gis statsstøtte til merking av. ESA mener staten ikke kan finansiere tiltak som favoriserer norskproduserte varer.Administrerende direktør Nina Sundqvist i Matmerk påpeker at ordninger for opprinnelsesmerking som tilsvarer Nyt Norge eksisterer i mange EU-land, som for eksempel Sverige, Storbritannia og Østerrike.– Vi er tilfreds med at både hovedinnholdet av og ideen med Nyt Norge fortsatt skal videreføres, sier hun.Utfasingen av de aktuelle produktene i Nyt Norge-ordningen skal skje i samarbeid med produsentene, opplyser departementet. (©NTB)