– Det gir oss nye økonomiske problemer, og vi må tigge penger igjen, sier Oddekalv til FiskeribladetFiskaren.Han sier at han ikke har fått noen begrunnelse for hvorfor Klima- og miljødepartementet har fratatt Norges Miljøvernforbund (NMF) støtten.NMF er den eneste organisasjonen som har mistet statsstøtten, av 19 miljøorganisasjoner som i år har fått rundt 58 millioner kroner fra staten.– At vi mistet støtten for 2015 henger sammen med regnskapsrot som vi selv er skyld i. Det er greit, det må vi ta ansvar for og det har vi ryddet opp i, sier Oddekalv.Oddekalv mener årsaken til at de mister støtten i forslaget til statsbudsjett neste år er at organisasjonen hans er blitt for farlig for oppdrettsnæringen,– Vi bruker svært mye ressurser på å stanse denne næringen og arbeidet vårt virker. Nå skal vi stoppes. Det er uverdig det departementet nå gjør, de vet at vi har gjort alt riktig, så det ligger nok andre ting bak, sier Oddekalv.Seniorrådgiver Anne-Lise Haugeto i Klima- og miljødepartementet sier til FiskeribladetFiskaren at det kun er manglende dokumentasjon som gjør at departementet ikke har grunnlag for å beregne støtte til forbundet lenger.– Vi får en sum å fordele, og den skal fordeles rettferdig etter kriteriene i forskriften, sier hun. (©NTB)