Det er betydelig kulturforskjell mellom sentralbanken og Oljefondet, og flere internt i sistnevnte ønsker et eget styre, skriver Asle Skredderberget i den nye boken om Oljefondet, «Usannsynlig rik», ifølge Dagens Næringsliv.I dag forvaltes Oljefondet av en egen enhet i Norges Bank, Norges Bank Investment Management (NBIM).«Internt i Oljefondet er det en utbredt oppfatning at et eget styre hadde vært en stor fordel. I dag er det slik at kritikken mot fondet i stor grad rettes mot fondets ledelse, som mange av kritikerne antar opererer i en situasjon der de ikke blir kontrollert godt nok. Det er dermed en risiko for at tilliten til fondet undermineres. Dersom de hadde hatt et eget styre med bunnsolid kompetanse på det Oljefondet faktisk driver med, ville omverdenen også kunne vite at kontrollen er ivaretatt», heter det i boken.Skredderberget skriver også at det for Oljefondet selv er vel så viktig at et eget, kompetent styre også ville være svært viktig for å sikre at strategien de velger og måten de opererer på er den best mulige.«Det er fremdeles en betydelig kulturforskjell mellom sentralbanken på den ene siden og Oljefondet på den andre: Der Norges Bank i bunn og grunn er preget av at den ønsker å minimere risiko, så er fondets oppgave å ta kalkulert risiko, fordi det er det som til syvende og sist gir avkastning».Nøyaktig hvem i Oljefondet som ønsker et eget styre vil Skredderberget imidlertid ikke ut med.- Jeg har snakket med mange folk i fondet. Jeg kan ikke gå inn på hvilke personer som har sagt de enkelte tingene, sier forfatteren til DN.