Prestene trekker trusler om rettssak

Prestene trekker truslene om å gå til arbeidsrettssak etter at prestenes fagforeninger er blitt enig med Kulturdepartementet om en avtale om fast arbeidstid.

Foto: Scanpix

Kulturdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene – forbundene Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene – har inngått en særavtale om innføring av arbeidstid for prester. Avtalen gjelder fra 1. januar 2016, opplyser departementet.Prestene har lenge opplevd arbeidstiden som grenseløs, og vurderte derfor å gå til arbeidsrettssak mot staten for å få ordnede forhold og kortere arbeidstid. Med den nye avtalen får prestene det som ses på som «en ordnet arbeidstid».Glede i Presteforeningen– Jeg er glad for at vi er kommet i mål med et avtaleverk som sikrer prestene en ordnet arbeidstid, samtidig som vi ivaretar prestetjenestens egenart, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.Til Vårt Land i juli sa Enstad at mange prester opplever arbeidstiden som ganske grenseløs, og at det er uklart når den begynner og når den slutter.– Vi er sikre på at mange prester jobber mer enn de skal i dag, sa Enstad.