Regjeringen får refs for finansmoms

Bank og forsikring kan bli dyrere når regjeringen nå vil innføre moms på finansielle tjenester. Næringen protesterer mot forslaget.

Foto: Scanpix

- Det er ikke samfunnsmessig fornuftig å gjøre det dyrere at folk forsikrer sine biler, hus og hjem, sier Jan Erik Fåne i Finans Norge.Regjeringen vil innføre merverdiavgift på vederlag for finansielle tjenester samt en avgift på margininntekter med et samlet proveny på 3,5 milliarder kroner.- Vi kan ikke se hvorfor det skal være viktig for regjeringen å arbeide for å gjøre forsikringer og banktjenester dyrere, sier Fåne.Regjeringens utgangspunkt er at finansielle tjenester er lavere beskattet enn andre tjenester i samfunnet, noe som gir et overforbruk.- Påstanden er verken utdypet eller dokumentert. Det er ikke noe som tyder på at nordmenn har et generelt overforbruk av finansielle tjenester. Norge bør ikke innføre et eget avgiftsregime for finansielle tjenester som i tillegg blir svært vanskelig å gjennomføre rent praktisk, sier Fåne. (©NTB)