Regjeringen venter større arbeidsledighet

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten i Norge vil være på 4,4 prosent i år og 4,5 prosent neste år.

NAV - Foto - Scanpix

Anslagene har dermed økt siden regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett i mai. Da var det ventet en ledighet på 4,0 prosent i 2015 og 4,1 prosent i 2016.Anslagene handler om de såkalte AKU-tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse.Antallet som registrerer seg som ledige hos Nav anslås til 2,9 prosent i år og 3,2 prosent neste år i regjeringens forslag til statsbudsjett. (©NTB)