Sanner med vekstpakke til oljefylker

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har en liten budsjettgodbit til vestlandsfylker som rammes av oljenedturen: 20 millioner kroner ekstra til omstillingsarbeid.

Jan Tore Sanner i Stortingerts spørretime.

Pengene skal brukes på omstillingstiltak for leverandørindustrien, som opplever et fallende marked.– Halveringen av oljeprisen slår hardt inn i vestlandsfylkene. Mange mennesker har mistet jobben, og mange er urolige for at de mister arbeidet. De sitter på verdifull arbeidskraft og kompetanse som vi må ta vare på, sier Sanner til NTB.Initiativet til satsingen kommer fra Hordaland fylkeskommune, som vil få ansvaret for å legge til rette for tiltak i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.Ordningen blir et samarbeid mellom bedrifter, Innovasjon Norge, ansatte og Nav.– Det kan dreie seg om tiltak for å få bedriftene over på nye markeder som har vekst, etterutdanning eller kompetansebygging hos ansatte eller å øke kompetansen i næringen for å utvikle nye produkter, sier Sanner.Statsråden varsler at totalsummen kan bli større enn de 20 millionene som regjeringen foreslår i budsjettet.Det siste halvannet året har ifølge DNB Markets omkring 25.000 oljejobber blitt borte i Norge, hovedsakelig på Vestlandet. Den økende arbeidsledigheten er også sentrert i vestlandsfylkene. (©NTB)