Sevan mistenker korrupsjon - leverer stafettpinnen til Økokrim

Sevan har gransket påstandene om selskapets involvering i korrupsjonskandalen rundt Petrobras, og konkluderer med at det er mer sannsynlig enn ikke at uregelmessige utbetalinger fant sted knyttet til tildeling av kontrakter.

Siri Hatlen - Foto - Scanpix
Politikk
Sevan Marine iverksatte en uavhengig ekstern granskning på bakgrunn av omtale i brasiliansk presse av påståtte uregelmessigheter knyttet til kontrakter inngått i perioden 2005-2008.
Bakgrunn: Norsk oljeserviceselskap trekkes inn i korrupsjonssakHovedkonklusjonen i rapporten fra Selmer er at det er mer sannsynlig enn ikke at uregelmessige utbetalinger fant sted knyttet til tildeling av kontrakter i den aktuelle perioden fra Petrobras til Sevan for Sevan Piranema, Sevan Driller og Sevan Brasil.
Den uavhengige granskningen har blitt utført av Advokatfirmaet Selmer, som nå har overlevert rapporten til Sevans styre.- Styret har med beklagelse merket seg funnene i granskningsrapporten som knytter seg til kontrakter tildelt i perioden 2005-2008. På bakgrunn av rapportens konklusjoner har styret besluttet å overlevere rapporten til Økokrim, sier styreleder Siri Hatlen i Sevan.  Granskningen omfatter relevante kontrakter som ble tildelt i perioden 2005-2008, og har fokusert på hvordan kontrakter med Petroleo Brasileiro S/A ble tildelt. I meldingen opplyser Sevan videre at det er indikasjoner på at det er foretatt handlinger og transaksjoner som både representerer en forsømmelse av og/eller står i strid med Selskapets interesser. -Handlingene kan være å anse som økonomisk kriminalitet, slår rapporten fast. De aktuelle handlingene rapporten peker på, er foretatt av personer som ikke lengre har tilknytning til Sevan.Styreleder Hatlen understreker at det er viktig for Sevan å bli oppfattet som en pålitelig og hederlig forretningspartner, samt at Sevan praktiserer nulltoleranse for korrupsjon og skal etterleve relevante lover og regler.Sevan ble restrukturert i 2011 gjennom utfisjonering og senere børsnotering av Selskapets borevirksomhet inklusive dets rigger. FPSO-fartøyene ble senere solgt. Sevan er etter restruktureringen et teknologi- og ingeniørselskap med en endret forretningsstrategi. I forbindelse med restruktureringen fikk selskapet ny aksjonærstruktur, nytt styre og ny ledelse. Samtidig opphørte også betalinger under den aktuelle agentavtalen.