Skuffet over løft for studentene

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener regjeringens forslag til en økning i studiestøtten er langt fra nok.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er ikke fornøyd med regjeringens forslag til økning av studiestøtten fra 100.920 til 104.080 kroner årlig, opplyses det i en melding.Økningen vil gi studentene 316 kroner mer å rutte med i måneden.- Vi vet ikke hva regjeringen mener er et godt nivå på studiestøtten. Forslaget sørger for at studentene ikke får dårligere råd til neste år, men det burde strengt tatt være en selvfølge. Vi i NSO er tydelige på hva som er studentenes krav, det er på tide at regjeringen tydeliggjør sine ambisjoner, sier NSO-leder Therese Eia Lerøen i en kommentar.Organisasjonen krever at studiestøtten økes til 1,5G (135.102 kroner red. anm.) og fordeles over 11 måneder. Sammenliknet med grunnbeløpet i folketrygden (G) har studiestøtten sunket kraftig de siste 20 årene.- NSO forventer at regjeringen følger opp stortingets vedtak og forplikter seg til en plan for heving av studiestøtten i løpet av stortingsperioden. Vi mener at i dette statsbudsjettet må studiestøtten opp på minst 1,2 G for å få en troverdig start på den nødvendige opptrappingen, avslutter Therese Eia Lerøen.Nye studentboligerI dagens statsbudsjett foreslår regjeringen bygging av 2.200 nye studentboliger. Totalt utgjør dette 5700 boliger i Solberg-regjeringens periode dersom forslaget vedtas av Stortinget. - Hver enkelt studentbolig som bygges er med på å sikre flere gode boforhold og bedret økonomi for studentene. Vi i NSO er glade for regjeringen fortsetter prioritere studentboliger, sier Eia Lerøen.