Smutthull for å slippe soning i Nederland

Innsatte i norske fengsler anker dommer for å sikre seg lengre tid i norske fengsler.

Foto: Scanpix

Advokat Jørgen Riple forteller til Bergens Tidende at han opplever at klienter som har fått en dom de er fornøyd med i tingretten, likevel velger å anke, for så å trekke anken senere. Da er de i praksis sikret seks måneder i varetekt i Norge, en periode der de ikke kan bli sendt ut av landet.– Dette er en uheldig konsekvens av at innsatte blir sendt til soning i Nederland, sier advokat Jørgen Riple.– De fleste av mine utenlandske klienter ønsker ikke overføring. Muligheten for å anke for å bli i norske fengsler blir de kjent med mens de sitter i varetekt. Denne informasjonen er kjent i fengselet og i miljøene, sier Riple.Mens de innsatte sitter i varetekt har de rett på advokatbistand. Riple anslår at dette beløper seg til rundt 50.000 kroner i snitt, og et halvt års arbeid for klienten. Når soningen begynner har de ikke rett til å få dekket rettshjelp på samme måte