– Vi legger ikke ned veto mot endringer i budsjettet nå. Vi holder alle muligheter åpne, sa Solberg etter møtet med de fire borgerlige partilederne i Nydalen tirsdag kveld.Kostnadene ved asylstrømmen til Norge var blant sakene som ble drøftet på det fire timer lange dialogmøtet. I sin redegjørelse for Stortinget tidligere på dagen anslo statsministeren at merkostnadene kan beløpe seg til 40-50 milliarder kroner de neste fem årene.Regjeringen har til sammenligning foreslått skattelettelser på 9,1 milliarder kroner i 2016, men å sette en strek over dette, er ingen fristende løsning for Solberg.– Færre tiltak for å skape nye jobber er ikke noe godt svar til et økt antall flyktninger som trenger jobb. Vi må sørge for at omstillingen går sin gang, og at aktiviteten i økonomien holdes oppe. Hvis ikke, vil vi ikke klare å bære disse utgiftene i framtiden, sier hun. (©NTB)