Solberg vil unngå asylsprekk i budsjettet

Statsminister Erna Solberg (H) sier den mest krevende jobben i høst blir å håndtere et økende antall asylsøkere uten større belastninger i et allerede ekspansivt budsjett.

Først om noen uker blir det klart hvordan regjeringen akter å dekke inn utgiftene til mottak og bosetting av asylsøkere som har kommet til Norge de siste månedene. Solberg åpner for å bruke noen flere oljekroner, men ber opposisjonen bidra til å holde kostnadene nede.– Det er beløpsstørrelser her som er vanskelige å putte inn i et ordinært budsjett, men vi må tenke over at vi ikke bare skal øke utgiftene hele veien. Vi må vurdere hva vi kan gjøre for å få ned noen av disse utgiftene, sier Solberg til NTB.– Vi skal bli bedre på integrering og jobbe mer effektivt og systematisk, men vi må også vurdere hva vi kan gjøre for å få ned noen av disse utgiftene, sier hun.Når tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2016 kommer, er ennå ikke avklart.– Vi må se an utviklingen i tallene over ankomster. Men dette skal inn i Stortingets budsjettvedtak og da er målsettingen å ha proposisjonen klar i månedsskiftet oktober/november, sier hun.