Statsbudsjettet reduserer sannsynligheten for rentekutt

- Dette er et budsjett med krutt i, sier sjeføkonom Shakeb Syed.

Onsdag presenterte finansminister Siv Jensen det mye omtalte statsbudsjettet. Etter en rask gjennomgang av tallene slår sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank 1 Markets fast at det er et ekspansivt budsjett som minker sannsynligheten for rentekutt fra Norges BankOljepengebruken (strukturelt og oljekorrigerte underskudd) kom inn på 194 milliard kroner, opp fra 170 milliarder kroner i det forrige budsjettet. Dette utgjør 2,8 prosent av oljefondet, ned fra 3,0 prosent i sist budsjettUtgiftene økes med 44 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2015. Videre legges det frem en tiltakspakke på fire milliarder kroner for å dempe ringvirkningene av oljenedturen. - Dette er et budsjett med krutt i, skriver Syed i en fersk oppdatering.Han mener det er en merkbar stimulans. Norges Bank anslår oljepengebruken på 180 milliarder kroner i siste Pengepolitiske Rapport, altså er den faktisk foreslåtte oljepengebruken 14 milliarder høyere enn Norges Banks anslag.Dette - kombinert med skattelettelsen og det økte tilskuddet til kommunesektoren - gjør at dette budsjettet nok er mer ekspansivt enn det Norges Bank hadde sett for seg.- Dette gjør at vi ikke ser på videre rentekutt fra Norges Bank som noen done deal. Sannsynligheten for rentekutt er minket etter dette, avslutter Syed.