Støre: – Regjeringen gjør for lite, for seint

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen har kommet altfor seint på banen for å håndtere både den voksende arbeidsløsheten og strømmen av flyktninger.

– Arbeidsløsheten er nå den største på 20 år. Det gir grunn til uro, sa Støre da han åpnet trontaledebatten i Stortinget mandag.– Mange av tiltakene som regjeringen legger opp til, som store skattelettelser og kutt i formuesskatten, er feil. Regjeringen har lukket ørene for faglige råd, hevder Støre.Selv foreslår Arbeiderpartiet nå å forlenge permitteringstiden fra 30 til 52 uker.– Vi må handle målrettet for å ta vare på dem som står uten jobb, sier Støre.Han retter også skyts mot regjeringen for å ha gjort for lite både når det gjelder klima og flyktninger og krever et klart svar fra finansminister Siv Jensen.– Står finansministeren fortsatt ved oppfordringen til kommunene om å si nei til å bosette flyktninger, vil Støre vite. Han forventer en klar satsing på bosetting i kommunene i statsbudsjettet for neste år.– Vi må tenke nytt. Det er et mye større antall som nå skal bosettes, sier Ap-lederen, som erkjenner at mottaksapparatet ikke har vært dimensjonert for den strømmen av flyktninger som nå kommer til Norge.– Jeg forstår at det tar tid, men det har tatt for lang tid. Regjeringen kan ikke på tredje måneden peke på at kapasiteten er sprengt, mener Støre. (©NTB)