– Syrere har lavere utdanningsnivå enn forventet

Flere av de syriske flyktningene som har ankommet Norge har lavere utdanningsnivå enn forventet, viser nye tall fra SSB.

30 prosent av de syriske flyktningene som ble bosatt i Norge i 2014 har fullført grunnskole, melder NRK.Av disse har 15 prosent fullført videregående skole, og 12,4 prosent har inntil fire års utdanning.5,8 prosent har høyere utdanning på mer enn fire år, mens rundt 35 prosent av de spurte oppgir et uvisst antall utdanningsår.– Hvis disse tallene skulle være representativt for dem som kommer til Norge nå, vil det føre til større utfordringer med integrering i arbeidslivet enn hvis de hadde hatt lengre og bedre kompetanse, sier forsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret til NRK.Raaum sier det kan se ut til at syrerne har lavere utdanning enn mange flyktninggrupper som har kommet til Norge tidligere. (©NTB)