Unngår offentlig stans i USA

Kongressen i USA har vedtatt en forlengelse av budsjettet og unngår dermed at statsapparatet må stenges ned.

This Oct. 15, 2013, photo, shows a view of the U.S. Capitol building at dusk in Washington. Even if Congress reaches a last-minute or deadline-busting deal to avert a federal default and fully reopen the government, elected officials are likely to return to their grinding brand of brinkmanship, perhaps repeatedly. House-Senate talks are barely touching the underlying causes of debt-and-spending stalemates that pushed the country close to economic crises in 2011, last December and again this month. (AP Photo/ Evan Vucci)

Budsjettforslaget ble vedtatt onsdag kveld, kun timer før fristen gikk ut ved midnatt. Det siste som gjenstår er at president Barack Obama må undertegne forslaget, noe han har sagt han vil gjøre.Et av stridstemaene som har gjort det vanskelig å enes om budsjettet, er pengestøtten til organisasjonen Planned Parenthood, som opplyser om familieplanlegging, gir helsehjelp til kvinner og driver flere abortklinikker.Flere republikanere ønsket å fjerne tilskuddet, men forslaget som nå er vedtatt viderefører denne støtten midlertidig.Forlengelsen av budsjettet løper kun fram til 11. desember, og innen den tid må et budsjett for den påfølgende perioden være på plass for å hindre ny nedstengning.Sist gang amerikanske politikere mislyktes i å vedta et budsjett var i 2013. Den gang ble flere offentlige kontorer stengt og ansatte ble sendt hjem.