I de andre nordiske landene er det mulig å skaffe seg nytt statsborgerskap uten å gi slipp på det gamle. Men i Norge er adgangen svært begrenset.– Dette er et problem for integreringen i Norge og et problem for nordmenn i utlandet, sier Venstres Sveinung Rotevatn.Dersom man som nordmann søker statsborgerskap i et annet land, må man si fra seg sitt norske statsborgerskap. Tilsvarende må utlendinger som ønsker å bli norske si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap.– Vi har lenge ment at det er galt av Norge å nekte folk å beholde sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norsk, sier SVs Karin Andersen.Hun mener det er fullt mulig for mennesker med to fedreland å ha både kjærlighet og lojalitet til begge land.– Å gi flere mulighet til å bli norsk statsborger, vil styrke integreringsarbeidet. Statsborgerskap er nødvendig for å ha enkelte stillinger i det offentlige og komme inn under ulike støtteordninger som Lånekassen, men det viktigste er retten til å delta i stortingsvalg. At stadig flere er bofaste i Norge uten stemmerett, er et demokratisk problem, mener Rotevatn.Forslaget blir fremmet for Stortinget onsdag og vil bli behandlet i løpet av høsten. (©NTB)