Vil investere opptil 55 milliarder

De neste fem årene vil Statnett investere mellom 40 og 55 milliarder kroner i strømnettet.

Foto: Scanpix

- Vi er i gang med et historisk løft for utvikling og opprusting av kraftsystemet vårt, sa konserndirektør Håkon Borgen da han torsdag la frem Statnetts Nettutviklingsplan 2015.Befolkningsvekst i de store byene, behov for opprusting av gamle anlegg, økt fornybar energiproduksjon og vekst i industrien er blant de viktigste årsakene til at Statnett er på vei inn en periode med et historisk høyt investeringsnivå.Statnett er også i gang med å bygge to mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia som vil bidra til økt verdiskaping og økt andel fornybar energi i Norge og resten av Europa.- Forrige gang vi rustet opp infrastrukturen vår i like stor skala var da vi bygde ut tungindustrien og vannkraften i Norge. Nå moderniserer vi kraftsystemet på nytt for å legge til rette for tryggere strømforsyning, mer fornybar energi og flere arbeidsplasser, sier BorgenVil investere 40-55 mrd. kroner Selskapet vil de neste fem årene investere mellom 40-55 mrd. kroner i strømnettet, mens anslaget for de påfølgende fem årene ligger på 10–15 milliarder. Det innebærer at anslått investeringsnivå for planlagte prosjekter i kommende tiårsperiode ligger om lag på samme nivå som i den forrige nettutviklingsplanen.Utover de prosjektene som Statnett planlegger, kan også flere kjente men usikre behov utløse ytterligere nettinvesteringer i den kommende tiårsperioden. Dette gjelder særlig behov som adresseres i konseptvalgutredningene om nettbehovet til Nyhamna, økt kraftforbruk på Haugalandet og videre nettutvikling i nord.Positiv kostnadsutvikling Statnett er i gang med det varslede investeringsløftet og har de siste årene gjennomført flere store nettprosjekter. Borgen forteller at Statnett nå begynner å høste gevinstene av et langsiktig arbeid for å utvikle flere leverandører internasjonalt og regionalt.- Vi begynner nå å se resultater av vårt arbeid for å øke kapasiteten i leverandørmarkedet i form av økt konkurranse og lavere kostnader. Oppgradering av Vestre korridor er et godt eksempel på dette. Gode tilbud fra leverandører, kombinert med kostnadsbesparende teknologivalg, gav oss nylig mulighet til å nedjustere prosjektets kostnadsestimat fra 8-10 mrd. kroner til 7,1-8,5 mrd. kroner.Nettutviklingsplanen finner du her