Volkswagen-sjef sier unnskyld til Kongressen

Den øverste sjefen for Volkswagen i USA innrømmer at han har hatt kjennskap til utslippsjukset i mer enn ett år.

Han ber Kongressen om unnskyldning og sier at han tar «fullt ansvar».– På vegne av selskapet og mine kolleger i Tyskland, beklager jeg dypt at Volkswagen har brukt en programvare som har hatt til hensikt å omgå testreglene, sier Michael Horn i en skriftlig redegjørelse han har forberedt før han skal møte i en høring i den amerikanske kongressen klokken 16 torsdag.Horn skriver at Volkswagen har sviktet sine kunder, forhandlere og ansatte så vel som allmennheten og lovgiverne.Horn opplyste også at Volkswagen har trukket tilbake en søknad om godkjennelse av noen 2016-modeller for salg i USA.Representanter for det amerikanske miljødirektoratet EPA skal også delta i høringen torsdag. Det var EPA som oppdaget at Volkswagen har installert programvare i sine dieselbiler som viser feilaktig lave utslipp av helseskadelige stoffer når kjøretøyene testes.I forkant av høringen innrømmer Horn at han har kjent til skandalen siden begynnelsen av 2014. Da hadde forskere ved West Virginia-universitetet funnet ut at bilene kunne slippe ut opptil 40 ganger så store mengder nitrogenoksid som loven tillater.Horn sier også at han på den tiden ble informert av sine rådgivere om at USAs myndigheter kunne komme til å gjennomføre tester.