VW-skandalen utsetter norske avgiftsgrep

I mai ble regjeringen og støttepartiene enige om en avtale som skulle gjøre miljøvennlige biler billigere. Men deler av avtalen viser seg vanskelig å følge opp i praksis.

- Prinsippene vi var enige om i vår, står ved lag. Men vi trenger noe mer tid for å komme med en ordentlig innretning på bilavgiftene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) til NTB.I forslaget til statsbudsjett holdes bilavgiftene uendret. Statsråden viser til usikkerheten som Volkswagen-skandalen har skapt.- Det som har skjedd nå i høst med Volkswagen viser at vi må være helt trygge på de reelle tallene, sier Sundtoft.NAF-kritikkRegjeringen tar ikke grep for å stimulere til en mer miljøvennlig og trafikksikker bilpark, mener en skuffet Inger Elisabeth Sagedal i NAF.- I revidert budsjett tidligere i år kom det en lovende bilavgiftspakke som vi forventet å se et avtrykk av i dette statsbudsjettet. Vi var bare spente på hvor stort avtrykket ville bli, men det kom ingenting, sier hun.Avtalen som de fire borgerlige partiene inngikk i mai, slår fast at engangsavgiften skal legges om gradvis fra 2016. CO2-komponenten skal økes, samtidig som NOx-komponenten beholdes og økes. I tillegg skulle effektavgiften, i praksis antall hestekrefter, fases ut.Kommer tilbake- Vi kommer tilbake til innretningen på bilavgiftene og vil se dette i sammenheng med rapporten fra grønn skattekommisjon som kommer i desember, sier klimaminister Tine Sundtoft.- Prinsippene om at det skal lønne seg å velge miljøvennlige biler står ved lag, men det er viktig å regne ordentlig på dette først, tilføyer hun.Venstres Ola Elvestuen forventer en tidsplan fra regjeringen når budsjettforhandlingene på Stortinget innledes og etter hvert drar seg til.- Det vil være en naturlig del av samtalene med regjeringen, sier han.Elvestuen vil ikke kritisere regjeringen for å avvente deler av avtalen fra i vår.- Usikkerheten rundt de reelle utslippene har komplisert dette. Vi skal passe oss for å trå feil og gjøre forurensende biler billigere, sier han.Venstre-nestlederen understreker at avgiftsfordelene til nullutslippskjøretøy videreføres, i likhet med momsfritaket ved leasing av elbiler.- Fossil må bli dyrereMarius Holm i miljøorganisasjonen Zero sier regjeringen kunne ha vektlagt CO2-utslipp sterkere i beregningen av norske bilavgifter.- Men det er fornuftig å utsette utfasingen av effektavgiften når usikkerheten rundt reelle utslipp er så stor, sier han.Zero-sjefen mener hovedproblemet er at fossile biler ikke er dyre nok.- Det er ikke mer å hente når det gjelder avgiftsfordeler for elbiler og små ladbare hybrider. Problemet er at bensin- og dieselavgiften kun prisjusteres, noe som med fallende oljepriser gjør fossilbilene billigere å kjøre, sier han.Målsettingen om at elbiler og ladbare hybrider skal stå for nærmere 100 prosent av nybilsalget i 2020 vil ikke nås dersom politikerne ikke gjør det dyrere å kjøre fossilt, mener Holm. (©NTB)