12 prosent vil legalisere cannabis

Det er fortsatt overveldende flertall for at cannabis fortsatt skal være et ulovlig rusmiddel. 83 prosent sier nei til legalisering, mens 12 prosent sier ja.

Cannabis. (AP Photo/Rick Bowmer).
Politikk

– Det er stor oppslutning i Norge for fortsatt forbud, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis til Dagsavisen. Undersøkelsen er gjennomført av nettopp Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.– Den bekrefter også at folk tror at forbruket øker ved en legalisering, noe det har gjort i USA der forbruket er doblet siste ti år og antallet med problemer har økt tilsvarende, legger hun til. 84 prosent svarer at de tror flere ville prøvd cannabis dersom det var lovlig.SV-, Frp- og MDG-sympatisører er mest positive til legalisering; av disse er henholdsvis 27, 21 og 24 prosent for, mens Høyre-folk er mest imot.Professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo mener debatten om legalisering må tas.– Forholdsvis få vil mene at legalisering er aktuelt i Norge nå. Om du derimot spør om det er riktig å straffeforfølge brukere av hasj eller andre stoffer, ville nok ikke så mange være for det lenger. Folk er mer åpne for andre løsninger enn politi og rettsapparat. Dette vil være den første oppmykningen av «war on drugs», sier Pedersen. (©NTB)

Nyheter
Politikk