Alt klart for retur av asylsøkere til Afghanistan

Afghanistans president Ashraf Ghani sier landet vil ta imot utsendte asylsøkere fra Norge og at returavtalen står ved lag.

Politikk

Statssekretærene Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet og Tore Hattrem (H) i Utenriksdepartementet hadde lørdag samtaler med den afghanske presidenten og fire ministre i Kabul.De to reiste uannonsert til Afghanistan fredag og vendte tilbake søndag.Kallemyr er ifølge NTB positiv til møtet med Ghani og sier det kom flere konkrete resultater ut av samtalene.– Han gjorde det klart at Afghanistan vil ta imot sine egne borgere og at returavtalen med Norge står ved lag. Det gjør at vi kan sende ut et større antall afghanske asylsøkere framover, sier Kallmyr til NTB.Kallmyr sier de gjorde det klart overfor Ghani at den norske regjeringen forventer at Afghanistan tar imot utsendte asylsøkere.– Vi sa at afghanske borgere som kommer til Norge som asylsøkere via Russland etter all sannsynlighet ikke vil få realitetsbehandlet sine søknader og at de vil bli sendt tilbake, sier Kallmyr.Han tilføyer at returavtaler med vestlige land ikke er populært i Afghanistan, og at regjeringen er under press i dette spørsmålet fra regionalt folkevalgte. Det samme er tilfelle når det gjelder chartrede direktefly.– Det er bedre at vi nå får returnert afghanske borgere i tråd med returavtalen enn at vi risikerer at det hele stopper opp. Vi har en god dialog med afghanske myndigheter og den vil vi at skal fortsette, sier Kallmyr til NTB.At bistanden til Afghanistan ikke kuttes i regjeringens forslag til statsbudsjett, er noe de norske representantene valgte å påpeke.– Det er selvsagt noe de ser veldig positivt på, sier Kallmyr til NTB.

Nyheter
Næringsliv