Denne uken fikk norske sykehus grønt lys til å ta i bruk to nye legemidler mot føflekkreft. Utviklingen går raskt, men ofte er de nye medisinene svært kostbare, påpeker Aps helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen.– De er dyre, veldig dyre. Offentlige styrte og finansierte helsetjenester i en rekke land utfordres kraftig av den medisinsk-teknologiske utviklingen, sier Micaelsen.Han mener enkelte legemidler prises uforholdsmessig høyt og viser til at også den norske helsetjenesten må prioritere hva den bruker pengene på.– Vi må få kontroll over prisene, og da tror jeg vi må samordne oss bedre mellom landene enn i dag, sier Micaelsen.Han viser til at den rødgrønne regjeringen i 2013 tok initiativ til å etablere et nordisk innkjøpssamarbeid for dyre legemidler, noe han nå ber Høie om å følge opp.