Blir ti ganger dyrere etter milliardhonorarer

Kostnadene i forbindelse med Oljefondets eiendomskjøp er ti ganger høyere enn Stortinget tror.

Penger2.jpg
Politikk

Når Olje­fondet kjøper prestisje­bygg i New York, London og Paris, går milliardhonorarer til forvaltere, meglere og advokater, skriver Dagens Næringsliv.Kostnadene knyttet til eiendomsforvaltningen de siste fem årene er spesifisert i års- og kvartalsrapportene til Norges Bank Investment Managements (NBIM), som forvalter Oljefondet.Ifølge avisen er tallene 278 millioner kroner til forvaltningskostnader i NBIM, 1,2 milliarder kroner er honorarer til de eksterne eiendomsforvalterne, mens 1,3 milliarder kroner er transaksjonskostnader, som omfatter meglertjenester og finansiell og juridisk gjennomgåelse som påløper ved kjøp av eiendom. I tillegg er 100 ansatt innen eiendom i NBIM, som rapporteres som en del av interne forvaltningskostnader.Finansdepartementet omtaler til Stortinget imidlertid bare forvaltningskostnadene i NBIM, og de totale kostnadene altså ti ganger så høye.- Dette er jo tall regjeringen må komme med. Det er naturlig at dette utdypes i den neste meldingen til Stortinget. Det bør være mest mulig åpenhet og gjennomsiktighet om dette. Dette er folkets fond, sier Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum i finanskomiteen til avisen.Finansdepartementet skriver i en e-post til DN at det mener det er «netto avkastning etter fratrekk for drifts- og transaksjonskostnader som er den relevante størrelsen, og det er derfor den som blir formidlet til Stortinget.»

Nyheter
Næringsliv