Bøndene mener mektige samvirker er nødvendig

Ni av ti bønder mener samvirkene må fortsette som markedsregulatorer dersom landbruk i hele landet skal opprettholdes.

bonde.jpg
Politikk

Tallet kommer fra en undersøkelse Sentio har utført for Nationen, og ordlyden i spørsmålet som ble stilt til 1.000 bønder over 18 år var: «Er samvirkenes rolle som markedsregulator nødvendig for å opprettholde landbruk i hele landet?»Undersøkelsen kommer på et tidspunkt hvor regjeringen ønsker å gjøre markedsreguleringen mer uavhengig av de bondeeide samvirkene.– For oss i distriktene, med små leveranser, er ordningen viktig. Mottaksplikten gjør at prisene er forutsigbare, både for oss og for forbrukerne, sier Svein Reiersen, som er en av dem som svarte ja i undersøkelsen.Selv om det jevnt over er stor oppslutning om samvirkene, er den noe større blant dem som driver større bruk enn blant dem driver i mindre skala.Nestleder Brita Skallerud i Bondelaget sier undersøkelsen viser at bøndene er opptatt av å ha tilgang til markedet.Det kommer ikke fram av artikkelen om det ble stilt spørsmål om alternative mekanismer for å regulere markedet for landbruksprodukter. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv