DNB Markets spår renteøkning i USA før jul

DNB Markets tror USA snart får den første renteøkningen på snart ti år.

federal reserve
Politikk

DNB Markets er mandag ute med oppdaterte rente- og valutaprognoser.Den viktigste endringen på rentesiden gjør meglerhuset for Federal Reserve. - Som følge av nye signaler og gode tall for det amerikanske arbeidsmarkedet går vi tilbake til vår «gamle» prognose, med første heving i desember og neste heving i juni 2016, heter det i dagens morgenrapport.Litt mer «hauk» DNB Markets går dermed bort fra sitt syn om at første renteøkning kommer først i mars.Ifølge meglerhuset var Fed noe mer «haukete» i ordlyden på november-møtet, og tonet ned risikoen fra Kina og finansmarkeder.- Grunnet de siste signalene fra FOMC (Federal Open Market Committee, Feds rentekomité) og bedring i makrotallene, ser en desember-økning nå mest sannsynlig ut, heter det videre.Sterkere dollarSamtidig venter DNBs makroeksperter at Fed vil gå svært forsiktig frem med sine hevinger.- Det er flere grunner til det. For det første er inflasjonen og lønnsveksten fortsatt svært lav. Dernest har dollarkursen allerede styrket seg vesentlig. - Og siden de andre toneangivende sentralbankene fortsetter med en svært ekspansiv politikk, tilsier det at Fed vil måtte gå forsiktig frem for å unngå ytterligere dollarstyrking, forklarer meglerhuset. EURUSD står mandag formiddag i 1,0623, noe som tilsvarer en liten dollarstyrkelse i dagens handel.

Nyheter
Politikk