Færre asylsøkere til Norge

Antall asylsøkere til Norge gikk i forrige uke, viser ferske tall fra UDI.

Scanpix
Politikk

Antall asylsøkere til Norge gikk i forrige uke ned. Utlendingsdirektoratet registrerte 2.108 asylsøknader i uke 47, det er en nedgang på ca. 400 fra uke 46.UDI la mandag ut nye tall på registrerte asylsøkere til Norge i forrige uke, og det er første gang på en måned at antallet går ned.Statistikken viser at den største gruppen blant asylsøkerne i uke 47 var fra Syria, med 699 ankommet fra det krigsherjede landet. Tidligere har majoriteten av asylsøkerne kommet fra Afghanistan, men denne gruppen har hatt en svak nedgang de siste tre ukene, med 899 i uke 45 og 606 registrert i uke 47. De resterende asylsøkerne kommer henholdsvis fra Irak, Iran, Pakistan og andre land.Samtidig har antallet enslige mindreårige asylsøkere økt fra forrige uke. I uke 47 kom det 345 enslige mindreårige, 283 av dem kom fra Afghanistan. (©NTB)

Nyheter
Politikk