Fedre tar ut færre uker permisjon

Fedre tar ut en mindre andel av den totale foreldrepengeperioden etter at fedrekvoten redusert fra 14 til 10 uker i fjor.

Pappa - Foto - Scanpix
Politikk

Tall fra Nav viser at 17 prosent av fedrene i perioden januar til september i år tok ut 14 uker fedrekvote, og 12,5 prosent tok 10 uker.Nav antar tallet på fedre som tar ut 10 ukers fedrekvote antas å øke og bli enda tydeligere i statistikken ved utgangen av 2015.I løpet av samme periode var det 50.900 menn og 74.900 kvinner som mottok foreldrepenger, noe som er en svak reduksjon fra tilsvarende periode i 2014.Nærmere 13 prosent av alle personer som mottok foreldrepenger i perioden valgte gradert uttak. Tre av fire av disse var menn.Av totalt antall menn med foreldrepenger valgte 24 prosent gradert uttak. Blant totalt antall kvinner var det 5 prosent som valgte gradert uttak. (©NTB)

Nyheter
Politikk