Finansdebatten blir utsatt

Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) sier at budsjettforhandlingene har strukket så langt ut i tid at det går mot utsettelse av finansdebatten i Stortinget.

Politikk

Det blir i så fall andre året på rad at regjeringspartiene og samarbeidspartiene ikke rekker å bli enige innen de fristene som Stortinget har satt for sitt arbeid.Tidsnøden la likevel ikke noen demper på humøret da finanspolitikerne fra de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF var på vei inn til et nytt forhandlingsmøte tirsdag ettermiddag.– Foreløpig har vi god kontroll. Men vi er ikke i mål, og det vil nok få noen konsekvenser for Stortingets program fram mot jul, sa Syversen.Han la til at det ikke ser ut til å bli noen dramatisk forsinkelse.Finansdebatten skal etter planen avholdes torsdag 26. november. Det betyr at finanskomiteen må avgi sin innstilling 20. november. Der skal hele opposisjonen skrive inn sine standpunkter opp mot det budsjettforliket som ennå ikke er ferdig forhandlet. Det er et såpass omfattende arbeid som man nå innser at det høyst sannsynlig ikke vil være mulig å rekke.Finansdebatten vil derfor med stor sikkerhet bli utsatt. Ifølge TV 2 er det onsdag 2. desember som er blinket ut som ny dato.

Nyheter
Næringsliv