Flere ruspåvirkede med akuttskader i desember

I julebordssesongen er det langt flere berusede folk blant dem som behandles for akuttskader på sykehus enn ellers i året.

Politikk

Snittpromillen hos dem som har drukket alkohol er på hele 1,5.Rusmiddelforsker Stig Tore Bogstrand ved Folkehelseinstituttet undersøkte i 2009 hvor mange pasienter innlagt ved akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus som hadde alkoholpromille.– I desember er det ikke primært is på veien og mørketid som er hovedårsaken til at folk havner der. Hele 35 prosent av pasientene med skader hadde alkoholpromille ved innleggelse. For de andre månedene i året var snittprosenten 25, sier Bogstrand til NTB.Folk reagerer ulikt på alkohol, basert på en rekke fysiske faktorer. I snitt hadde pasientene som hadde drukket, en alkoholpromille på hele 1,5. En tommelfingerregel er at man da er godt forbi stadiet med dårligere balanse og kontroll med bevegelsene, snøvlete tale og trøtthet. De fleste får problemer med hukommelsen når de passerer 1,5 i promille. (©NTB)

Nyheter
Politikk