Flyktningkrisen: Malmøs økonomi kollapser

Sveriges tredje største by tar imot flere immigranter enn Norge til sammen. Velferdsstaten slik innbyggerne har kjent den, står for fall.

Politikk

«Malmøs styrende partier har mistet kontrollen. Bydelene blør penger.»Slik lød ingressen i avisen Sydsvenskan mandag.I forrige uke kom det 300 enslige mindreårige asylsøkere til Malmø. Det høyeste tallet noensinne, og mer enn antallet som ankom Norge på samme tid, skriver Finansavisen.På 25 år har byens befolkning økt med 100.000 til vel 320.000 innbyggere. Mer enn 40 prosent er innvandrere eller svenskfødte med innvandrerforeldre.Nå tvinges sosialledelsen i byen til å gi opp ordinære arbeidsoppgaver for å ta hånd om den akutte krisen. Ifølge Sydsvenskans kilder er bristepunktet nådd.Teltleire nesteKommunen regner med at årets asylankomster kommer til å koste 82 millioner kroner mer enn i fjor.Selv om den svenske staten har bevilget et ekstraordinært tilskudd til byen på 380 millioner kroner, regner kommunen med at migrasjonsflommen kommer til å påvirke byen i flere år fremover.Malmø går nå tom for asylmottaksplasser. «Neste skritt er teltleire», skriver Sydsvenskan.Velferdskutt«Kostnaden vil bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen, eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud».

Norges fremste forsker på kostnadene ved innvandring, Erling Holmøy i SSB tegnet et slikt scenario for Norge. Nå er det altså blitt en realitet i Sverige, skriver Finansavisen.Allerede før migrasjonsflommen skjøt fart blødde Malmø kommune penger. Nå må bydelene kutte ned på sosiale ordninger som eldreomsorg, bibliotek og fritidstilbud for barn, sosialbidrag og støtte til rusmisbrukere og hjemløse.Og alt dette har gitt store politiske problemer. Ifølge Sydsvenskan er den politiske uenigheten mellom de styrende partiene nå total.Les mer i torsdagens utgave av Finansavisen!

Nyheter
Næringsliv