Frp-statsråder i krangel om politimodell

En brevveksling avslører sterk uenighet mellom Frp-statsrådene Siv Jensen og Anders Anundsen om politiets organisering mot økonomisk kriminalitet.

Politikk

Det har vært en skarp ordutveksling mellom de to, viser brevveksling offentliggjort i Aftenposten.Avisen skriver at det i over et år har foregått en dragkamp om hvordan kampen mot økonomisk kriminalitet skal organiseres.UtålmodigJustis- og beredskapsminister Anders Anundsen mener den nye politireformen med færre og større politidistrikter skal sørge for robuste økoteam. Hans egen partileder og finansminister Siv Jensen støtter sitt eget departement og argumenterer for en løsning der Økokrim har det nasjonale ansvaret, og at økoteamene underlegges dem.Et brev fra Jensen sendt i juni bærer preg av en sterk utålmodighet med Justisdepartementets manglende fremdrift i denne saken.«Jeg har lest ditt notat med en viss undring», skriver Anundsen i sitt svarbrev.Han karakteriserer tonen i sin egen partileders notat som «meget kritisk og svært uhensiktsmessig»«Jeg synes det er trist at det jeg antar er et felles engasjement i kampen mot økonomisk kriminalitet utløser behovet for denne typen notatutveksling», skriver Anundsen.Avviser uenighetI en felles uttalelse til Aftenposten sendt fra Justis- og beredskapsdepartementet sier der to statsrådene at det ikke lenger foreligger uenighet rundt disse to problemstillingene.– Frisk meningsutveksling før vi i fellesskap trekker konklusjoner er sunt. Det har alltid skjedd og vil fortsatt skje. Det er et godt samarbeid mellom oss også om disse viktige utfordringene. Å våge å være uenige styrker et godt samarbeid, heter det i uttalelsen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv