Investering på 80 mrd. kan gi kjempegevinst

Det vil koste 70 til 80 milliarder å bygge ut kollektivtransporten som Oslo og Akershus trenger, ifølge en ny utredning fra KVU Oslo-Navet. Gevinsten kan bli 2,6 kroner per krone som investeres.

Politikk

I utredningen kommer det fram at de forventede investeringskostnadene ligger på rundt 70 til 80 milliarder kroner. Dette inkluderer alt fra de større utredede baneprosjektener, til anbefalte tiltak for buss, sykling og gåing.Ifølge KVU Oslo-navet oppnås en generell gevinst på 20 øre for hver krone som investeres i anbefalte kollektivtiltak i Oslo og Akershus, men dette kan økes til 2,60 kroner for hver investerte krone dersom man innfører en egen trafikantbetaling for personbiler, det vil si et beløp per kilometer man kjører, skriver Aftenposten.Utvalget anbefaler at tiltakene gjennomføres i tre faser, hvor en utvikling av dagens kollektivsystemer, etablering av trikk langs Ring 2, og tiltak for sykling og gåing kommer først.I andre fase foreslås blant annet bygging av ny metrotunnel fra Majorstua til Bryn knyttet sammen med dagens tunnel på Stortinget, samt oppgradering av dagens metrotunnel. I tredje fase anbefales først ny jernbanetunnel fra Oslo S til Nationaltheatret mot Lysaker/Bislett – og jernbanetunnel mot Bislett– Sagene– Økern– Alnabru?området for lokaltog.Rapporten fra Jernbaneverket, Veivesenet og Ruter, som står bak KVU Oslo-Navet, ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg og fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv