Nær 10.000 har fått norsk statsborgerskap i år

Så langt i år har 9.800 personer fått innvilget norsk statsborgerskap. Nesten alle er fra ikke-vestlige land.

pass.jpg
Politikk

I løpet av fjoråret fikk til sammen 15.200 personer innvilget statsborgerskap, melder Finansavisen.Ni av ti av dem som får innvilget norsk statsborgerskap er fra ikke-vestlige land, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Blant dem som har fått innvilget norsk statsborgerskap så langt i år er de fleste fra Afghanistan, Eritrea og Irak.Å bli norsk statsborger innebærer blant annet at man får norsk pass og kan stemme ved stortingsvalg. Det kreves at man har oppholdt seg i Norge i minst sju av de ti siste årene, og har oppholdstillatelse med minst ett års varighet. I tillegg må søkeren ha deltatt i norskopplæring og ikke være ilagt reaksjoner for straffbare forhold.Regjeringen har foreslått å legge til et krav om at søkere også må ha bestått test i norsk og samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. Saken er for tiden til behandling i Stortinget. (©NTB)

Nyheter
Politikk