Ny kollektivtransport vil koste inntil 80 milliarder

Det vil koste 70 til 80 milliarder å bygge ut kollektivtransporten som Oslo og Akershus trenger, ifølge en ny utredning fra KVU Oslo-Navet. Gevinsten kan bli 2,60 kroner per krone som investeres.

Ruter. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX
Politikk

I utredningen kommer det fram at de forventede investeringskostnadene ligger på rundt 70 til 80 milliarder kroner. Dette inkluderer alt fra de større utredede baneprosjektener, til anbefalte tiltak for buss, sykling og gåing.Ifølge KVU Oslo-Navet oppnås en generell gevinst på 20 øre for hver krone som investeres i anbefalte kollektivtiltak i Oslo og Akershus. Dersom man lykkes med å holde bruken av personbiler på samme nivå som i dag, øker gevinsten til 70 øre for hver krone. Dette kan igjen økes til 2,60 kroner for hver investerte krone dersom man innfører en egen trafikantbetaling for personbiler, det vil si et beløp per kilometer man kjører, skriver Aftenposten.Tre faserUtvalget anbefaler at tiltakene gjennomføres i tre faser, hvor utvikling av dagens kollektivsystemer fram mot 2030 er første steg. Her foreslås det en etablering av trikk langs Ring 2, og tiltak for sykling og gåing.Andre fase går ut på et moderne metrotilbud innen 2030. Her foreslås det blant annet ny metrotunnel fra Majorstua til Bryn, knutepunktutvikling, byggestart for deler av jernbaneanleggene og ny regiontogstasjon på Bryn.I tredje fase ønsker man et styrket lokal- og regiontogtilbud fram mot 2040, med ny jernbanetunnel fra Oslo S til Nationaltheatret mot Lysaker/Bislett – og jernbanetunnel mot Bislett til Alnabru?området for lokaltog.

Nyheter
Næringsliv