Riksrevisjonen fant pensjonsavvik i statlige selskaper

Mange statlige selskaper har ikke god nok informasjon om sine pensjonsforpliktelser, mener Riksrevisjonen.

Per-Kristian Foss. NTB Scanpix / NTB Scanpix
Politikk

Særlig finnes det avvik innen de regionale helseforetakene og kulturinstitusjoner, går det fram av rapporten som Riksrevisjonen presenterte tirsdag.Riksrevisjonen reagerer på at det er store forskjeller mellom de reelle pensjonsforpliktelsene og det som kommer fram av selskapenes regnskaper.– Flere selskaper og eierdepartementer har ikke god nok informasjon om hvordan pensjon påvirker selskapenes økonomi, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.Forskjellene har stor betydning for presentasjonen av selskapenes økonomiske stilling.– God kunnskap om hvordan pensjon påvirker selskapenes økonomiske stilling er viktig både for selskapene selv og eierdepartementene for å følge opp driften, sier Foss.

Nyheter
Næringsliv