Sandberg: - Norge strengest i Europa

Med asylforliket og lovendringene som Stortinget har vedtatt, vil Norge få Europas strengeste innvandringspolitikk, sier Frps Per Sandberg.

Politikk

– Om alle disse tiltakene får virke, vil Norge sannsynligvis være det strengeste landet i Europa ved siden av Danmark, sier Sandberg til NTB.– De 18 punktene i asylavtalen pluss de seks lovendringene som er vedtatt, er gjenkjennelig politikk som Frp har lagt fram for Stortinget. Det politiske miljøet i Norge har tatt et stort skritt i retning Fremskrittspartiet, sier han videre.Han sier forskjellen på debatten om asyl og innvandring fra før sommeren til nå, er som natt og dag.– Det er et helt annet klima, sier Sandberg.Han mener «virkeligheten nå går opp også for de andre partiene.» Samtidig gjør han det klart at forliket og lovendringene ikke er nok.– Dette er ikke uttømmende og løsningen på alt vi står overfor, sier Sandberg, og varsler flere forslag fra Frp, blant annet når det gjelder familiegjenforening og asylmottak utenfor Schengen-området. - Et forlik som ødeleggerSV og Miljøpartiet De Grønne mener asylforliket på Stortinget er naivt og et uttrykk for kortsiktig innstrammingshysteri.Begge partiene valgte å trekke seg fra forliket som de andre partiene la fram torsdag, selv om de kunne ha støttet mange av punktene i avtalen.– SV støtter en rekke forslag som kan bidra til raskere retur av personer uten beskyttelsesbehov. Dessverre får vi et forlik som inneholder en rekke innstrammingsforslag som vil ødelegge for integreringen, sier SV-leder Audun Lysbakken om hvorfor partiet valgte å stå utenfor forliket i Stortinget.– Avtalen legger opp til flere alvorlige innstramminger i asylsøkeres levekår og rettigheter, uten noen klar sammenheng med den akutte situasjonen. Flere av de forslåtte innstramningene vil kunne skade en god integrering på sikt, sier MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson.Han understreker at MDG er enige i mange av punktene i avtalen og vil stemme for dem i Stortinget.– Dessverre kan ikke De Grønne stå inne for helheten i forliket, sier han. (©NTB)

Nyheter
Politikk