Slik ble budsjettforliket

Budsjettpartene på Stortinget er blitt enige om statsbudsjettet for neste år.

Politikk

– Dette blir siste forhandlingsmøte. Jeg må nå snakke med stortingsgruppa, men dette er en avtale jeg kan anbefale, sa Frps forhandler Hans Andreas Limi på vei ut av et møte med partene i 17-tiden mandag.Her finner du Høyres pressemelding med link til forliksdokumenteneIntens helgKort tid etter kom også forhandlerne fra Venstre og Høyre, Terje Breivik og Svein Flåtten, og bekreftet at forhandlingene, langt på overtid, endelig hadde munnet ut i en avtale som de kunne anbefale for sine stortingsgrupper.KrFs forhandler Hans Olav Syversen var den eneste av de fire forhandlerne som allerede på forhånd hadde fått klarsignal fra sin gruppe om å kunne inngå en avtale.Syversen uttrykte stor lettelse da han kom ut fra møtet. Han røpet at han i løpet av helgen hadde hatt øyeblikk hvor han var usikker på om partene kom til å greie å bli enige.– Helgen har vært utrolig intens, og det har vært litt følelsesmessig opp og ned ettersom man tror det går eller ikke, fortalte Syversen, som medgikk at han var sliten etter tre uker med forhandlinger.– Flytter 6 milliarderEtter det NTB erfarer, innebærer budsjettavtalen at det flyttes på nærmere 6 milliarder kroner i regjeringens opprinnelige budsjettforslag. Omprioriteringene innen det enkelte budsjettkapittel ligger mandag formiddag an til å overstige 14 milliarder kroner.Fremskrittspartiet ser ut til å få gjennomslag for å holde diesel- og bensinavgiften uendret, men det ligger an til endringer i engangsavgiften som gjør at forurensende biler blir dyrere å kjøpe.Samtidig forplikter partene seg til nye vurderinger av bilavgiftene når rapporten fra Grønn skattekommisjon foreligger senere i år.BistandÅ tilbakeføre penger som regjeringen omdisponerte innen bistandsbudsjettet for å finansiere hjemlige tiltak mot flyktningkrisen, har vært KrFs hovedprioritering i forhandlingene.De opprinnelige 4,3 milliarder kronene som ble omdisponert, er etter det NRK får opplyst nedjustert med rundt 2,5 milliarder kroner til 1,8 milliarder kroner.NRK melder at ordningen med gratis kjernetid i barnehager utvides til også å omfatte treåringer. I tillegg utvides ordningen med tidlig innsats i småskolen, slik at det blir to lærere i klasserommet for elevene fra 1. til 4. klasse.Venstre skal ha fått gjennom at elavgiften økes med 1,50 øre per kilowattimer, samt at det innføres en flyseteavgift på 80 kroner, ifølge TV 2.Regjeringens forslag til ny skattemodell, såkalt trinnskatt, endres også, ifølge NRK. Blant annet ligger det an til at første trinnet i modellen faller bort, noe som gagner lavtlønte husholdninger.I tillegg til at Frps skal ha fått beholde sin fanesak – reduksjon i avkorting i pensjon til gifte og samboende pensjonister, skal støttepartiene ha fått gjennom å øke pensjonen til enslige minstepensjonister med 4.000 kroner årlig, etter det NTB erfarer. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv