Storebrand senker fastrenter

Storebrand senker fastrenten til historisk lave nivåer.

rente.jpg
Politikk

Storebrand senker renten på fastrentelån til under to prosent, som første bank i Norge. Kundene nå kan binde for tre år til 1,99 prosent nominelt, det vil si 2,07 prosent effektivt.- Aldri vært billigereDette forutsetter et lån på to millioner kroner over 25 år, innenfor 70 prosent av verdi.- Med et fastrentelån har du full kontroll over dine månedlige utgifter. Og det har aldri vært billigere, sier kommunikasjonssjef Anthon Andreassen i Storebrand ifølge en pressemelding.Binding i fem eller ti år kan gjøres til hhv. 2,29 og 2,99 prosent nominell rente - også dette historisk lave nivåer.Andreassen mener de som har lånt mye og ikke tåler en kraftig renteøkning, bør vurdere å binde renten på hele eller deler av lånet. - Men fastrente er også et godt alternativ for dem som er usikre på sin fremtidige inntekt i et turbulent jobbmarked. Og for folk som har kjøpt utleiebolig, og ønsker å matche forutsigbare leieinntekter med like forutsigbare kostnader, sier han videre.Kan binde i 20 år De som ønsker forutsigbarhet i lang tid, har i Storebrand muligheten til å binde over 20 år. Tilbudet ble lansert i slutten av oktober. Renten er på 3,80 prosent nominelt, eller 3,91 prosent effektivt. Også her er forutsetningen to millioner i lån over 25 år innenfor 70 prosent. Ifølge tall fra SSB binder de fleste fastrentekundene i Norge renten i tre år eller mindre, mens svært få binder for lenger enn fem år.- Den flytende renten vil neppe forandre seg vesentlig på kort sikt, og det vil gjerne ikke familieøkonomien heller. - Hovedargumentet for å binde renten er langsiktig forutsigbarhet, og da anbefaler vi de fleste å binde for en lengre periode, fortrinnsvis ti eller 20 år, avslutter Andreassen.

Nyheter
Personlig økonomi