Stortinget styrker jordvernet

Næringskomiteen på Stortinget går enstemmig inn for at nedbyggingen av matjord skal ned i 4.000 dekar i året innen 2020.

norges bondelag
Politikk

Regjeringens forslag var på 6.000 dekar. At dette nå er redusert til 4.000 dekar, mener Norges Bondelag er et godt steg i riktig retning.– Det er en seier for matjorda og for alle dem som mener at jordvernet i Norge må styrkes, sier andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.– Matjorda er det som gjør oss i stand til å produsere nok mat til både vår egen og kommende generasjoner, og den utgjør bare 3 prosent av det norske landarealet. Velger vi å bygge veier, boliger og kjøpesentre på den, er den tapt for alltid. Matjorda angår oss alle, sier Skallerud.Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Knut Storberget, er svært fornøyd med at det nå er tverrpolitisk enighet om ambisiøse mål for jordvernet.– Det er veldig bra at alle partiene har klart å samle seg om vedtak i Stortinget. Dermed sikrer vi oss at regjeringen må følge opp, sier Storberget.Også Naturvernforbundet er godt fornøyd med at Stortinget tar vare på mer av matjorda enn regjeringen forslo og mener dette sender et tydelig signal til landets kommuner om at de må ta vare på dyrket mark.Saken skal etter planen behandles i Stortinget 15. desember. (©NTB)

Nyheter
Politikk