Strengere grensekontroll i ti dager

Den opptrappede grensekontrollen i Norge skal i første omgang vare i ti dager, opplyser Justisdepartementet til NTB.

Politikk

Torsdag blir det innført identitetskontroll av samtlige passasjerer på ferger fra Europa til Norge, og grensekontrollene i Østfold og Hedmark trappes opp.Regjeringen vil også vurdere å innføre kontroll av samtlige reisende på landets flyplasser.– Justis- og beredskapsdepartementet vil fortløpende vurdere om det er behov for å utvide kontrollen til å omfatte grenseoverganger på luft- og landegrensen, samt om perioden med grensekontroll skal forlenges, sier justisminister Anders Anundsen (Frp). (©NTB)

Nyheter
Politikk