SV med bistandsrekord i budsjettet

SV skryter av tidenes største bevilgning til bistand i sitt alternative budsjett. Nestleder Bård Vegar Solhjell mener regjeringen er for lite solidarisk med resten av verden.

Politikk

Partiet vil bruke 5,9 milliarder kroner mer enn regjeringen på bistand. Totalsummen på over 7 milliarder kroner tilsvarer 1,22 prosent av den norske bruttonasjonalinntekten. For eksempel øker SV det humanitære budsjettet til Syria og nærområdene til totalt 3 milliarder kroner.– Norge har råd til å takle situasjonen med flyktninger hjemme og samtidig være en betydelig humanitær aktør i verden så lenge vi prioriterer riktig, sier Solhjell til NTB.KlimakriseKlimakrisen kommer i tillegg til flyktningkrisen og flere store humanitære kriser rundt om i verden, framholder han.– I en slik situasjon må vi vise mer solidaritet, ikke mindre, sier SV-nestlederen.SV setter blant annet av 2,1 milliarder kroner utover regjeringens budsjettforslag til fornybar energi og klimatiltak i fattige land. Støtten til demokratiutvikling, menneskerettigheter og sivilt samfunn opprettholdes.OmfordelingSV setter av 5 milliarder kroner til tiltak for omstilling og sysselsetting og overfører en tilsvarende sum til kommunene.– Regjeringen setter norske arbeidsløse opp mot flyktningene. Det er farlig. Det skaper konflikt, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen.Han mener SV legger fram et budsjett for omfordeling og omstilling, som sikrer at velferden kan styrkes.– I nesten alle andre land er det opposisjonen som vil bruke mer penger. Men her er det oss som må gjøre de tydelige prioriteringene. Noe er galt når SV må be Høyre-statsministeren om å bruke mindre oljepenger, og utvise lederskap, sier han.BoligskattSV reduserer oljepengebruken med 7 milliarder kroner sammenlignet med regjeringen. Forslaget fra regjeringen om å innføre moms på finansielle tjenester opprettholdes, slik at det totale skattenivået ligger noe over nivået fra 2013.– Alle inntektsgrupper mellom 150.000 kroner og 600.000 kroner gis minst 2.400 kroner i redusert inntektsskatt, mens skatten på de høyeste inntektene øker. En gjennomsnittlig lønnsmottaker betaler 3.700 kroner mindre i inntektsskatt, sier Valen.Samtidig har partiet snudd i synet på en nasjonal eiendomsskatt. Partiet ser for seg at den nye skatten skal komme i tillegg til kommunal eiendomsskatt og gi staten 3,75 milliarder kroner mer i inntekt. Bunnfradraget er satt til 1 million kroner og satsen til 1 promille. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv