To prosent flere tvangsutsendte asylsøkere i år

Ni ganger i år er det chartret fly for å fly asylsøkere som har fått avslag, ut av Norge. Nesten 7.000 mennesker er sendt ut av landet hittil i år.

Asylsøker. Foto: Heiko Junge / SCANPIX.
Politikk

Til tross for en økt mengde flyktninger som søker asyl i Norge i år, var det flere som ble sendt ut av landet med 'assistert retur' i fjor. I 2014 reiste 1.600, til sammenligning har 930 reist frivillig eller med assistert retur i år, melder Stavanger Aftenblad.De fleste asylsøkere må imidlertid sendes ut med tvang. Dette gjøres ved hjelp fra politiet. I år er 5.988 personer uttransportert. Dette er personer som har fått avslag på asylsøknadene sine og speiler ikke antall som kommer inn til landet. Derfor er det bare 2 prosent flere som er sendt ut i år enn i fjor.4.026 personer, to-tredjedeler av asylsøkerne som er sendt ut, er utlendinger som er utvist fra Norge, blant annet på grunn av kriminalitet. Fire chartrede fly er sendt mellom september og november, skriver avisa. De fleste som blir uttransportert, kommer fra Albania, Nigeria, Romania, Afghanistan og Polen; mange returneres til første land de søkte asyl i, i henhold til Dublin-avtalen. De fleste som drar frivillig, kommer fra Afghanistan og Russland. (©NTB)

Nyheter
Politikk