Uenige om rentekutt før jul

Blikket er rettet mot 4. desember.

Handelsbanken Capital Markets
Politikk

Dagens BNP-tall viste en litt høyere vekst i fastlandsøkonomien enn analytikerstanden trodde på, og kronen har reagert med å styrke seg.- Alt i alt har den økonomiske veksten utviklet seg i tråd med Norges Banks spådom på kort sikt. Men det hersker stadig usikkerhet rundt de fremtidige vekstutsiktene, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering.- Rører ikke rentenGonsholt Hov retter nå blikket mot 4. desember.- Den neste oppdateringen fra (Norges Banks) regionale nettverk vil bli kjempeviktig, siden denne gir vekstestimater for de neste seks månedene, heter det videre. Norges Bank ser for seg at BNP-veksten vil ligge rundt 0,25 og 1,0 prosent på hhv. kvartals- og årsbasis på kort sikt.- Vårt inntrykk er at dette er for optimistisk, og nettverket vil gi en god indikator på om vi har rett eller ikke. Enn så lenge står vi på vår konklusjon om at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret i desember, men vi forventer fortsatt et rentekutt i mars 2016, skriver Gonsholt Hov.- Rører ikke rentenIfølge seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets var den sterke veksten i tjenestekonsum den største overraskelsen på etterspørselssiden, noe som sikret et marginal løft i privat konsum - til tross for fall i varekonsumet.- Dette kan være en indikasjon på at den svake detaljhandelen er midlertidig, og at forbrukere ikke er så bekymret for oljenedturen. Bortsett fra dette trakk investering i privat næringsliv ned veksten, mens bolig og offentlige investeringer trakk opp. - Fastlandseksporten var også veldig sterk, skriver Bruce videre.Lav vekst grunnet svakheten i olje er fortsatt bildet, mener Nordeas økonomer. - Men svak krone og lave renter holder økonomien flytende, og vi unngår trolig en nedgang i BNP for fastlandsøkonomien, heter det. Alt i alt mener Nordea at dagens tall klart peker mot uendret rente på møtet i desember - i tråd med Norges Banks spådom i september.- Kutter i desemberIfølge DNB Markets ble den kvartalsvise veksten slik Norges Bank la til grunn i september, mens årsveksten ble noe høyere som følge av revideringer bakover i tid. - Tallene var samlet sett dermed litt på oppsiden av Norges Banks forventninger, og det ligger nok an til at veksten i år kan blir litt høyere enn Norges Bank har anslått. - Dette demper sjansen for at Norges Bank vil senke renten allerede i desember, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal. Men: Meglerhuset tror Norges Bank er fremoverlente, og likevel vil agere med kutt i desember. - Utsatt renteøkning fra Fed og mer ekspansiv politikk fra ESB vil understøtte en slik beslutning, avslutter Aamdal.- Kutter i desemberSjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets peker også på at fastlandsveksten på årsbasis (1,3 prosent) var høyere enn Norges Banks estimat på 1,15 prosent.- Men forskjellen er marginal. Legger vi til de svake målingene den siste tiden - for eksempel fra regionalt nettverk, utlånsundersøkelsen og høyere ledighet enn ventet - fastholder vi troen på at Norges Bank trolig vil kutte renten med 25 basispunkter i desember. - Vi har imidlertid aldri vært skråsikre på et desember-kutt, og er det heller ikke etter disse tallene. Men skal vi først velge mellom et kutt i desember kontra mars neste år, tror vi altså mest på førstnevnte, skriver Syed.

Nyheter
Næringsliv